Op alle rechtsbetrekkingen van Meta Scheltes zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer
78/2005